RSS новости
Играть онлайн в игры денди
 
Каталог / Бизнес
Ссылка на ленту:

Бухгалтер 911. Новости бухгалтерского и налогового учета в Украине. buhgalter911.com

Новости бухгалтерского и налогового учета в Украине

Загружается, подождите...

Облагается ли военным сбором плата за обучение наемного работника в высшем учебном заведении

   Чи є об’єктом оподаткування військового збору плата за навчання найманого працівника у вищому навчальному закладі?
   
   Відповідно до підпункту 1.2 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України (ПК), об’єктом оподаткування збором є доходи, зокрема, у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.
   
   При цьому ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 цього пункту.
   
   Частиною першою статті 91 Кодексу законів про працю України передбачено, що підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові та соціально-побутові пільги для працівників.
   
   Отже, плату за навчання найманого працівника у навчальному закладі слід розглядати як інші виплати та винагороди, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Вона оподатковується військовим збором.
   
   Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 132.02


Порядок отражения в бухучете операций с долговыми ценными бумагами в инвалюте

   Министерство финансов Украины в письме от 24.09.2014 г. № 31-11410-07-10/24641 разъяснило порядок отражения в бухучете операций с долговыми ценными бумагами в инвалюте. Следовательно, Минфин, подчеркнув, что данные бумаги принадлежат к финансовым инвестициям, отметил, что последние первоначально оцениваются и отражаются в бухгалтерском учете по себестоимости. Фининвестиции, удерживаемые предприятием до их погашения, отражаются на дату баланса по амортизированной себестоимости финансовых инвестиций.
   
   Долговые ценные бумаги, эмитированные в иностранной валюте, соответствуют признакам монетарной статьи. Таким образом, сумма амортизированной себестоимости и амортизация дисконта (премии) на отчетную дату определяются в иностранной валюте с пересчетом в гривны согласно П(С)БУ 21 с соответствующим отражением курсовых разниц в составе прочих доходов (расходов).
   
   При продаже данных ценных бумаг их себестоимость равна сумме амортизированной себестоимости, рассчитанной в иностранной валюте и пересчитанной в гривны по курсу на дату продажи с отнесением курсовой разницы (при наличии) к прочим доходам (расходам).
   
   Для определения финансового результата по этой операции сравнивается доход, полученный от продажи ценной бумаги, и его себестоимость, определенная в вышеуказанном порядке.


В октябре средний заработок работников бюджетной сферы корректируют на коэффициент повышения окладов

   Начиная с 1 октября 2014 года постановлением КМУ от 25.03.2014 г. № 110 в бюджетной сфере повышены должностные оклады (тарифные ставки) работников 2–6 тарифных разрядов с оплатой по Единой тарифной сетке разрядов и коэффициентов по оплате труда (далее — ЕТС), утвержденной постановлением КМУ от 30.08.2002 г. № 1298.
   
   Данное повышение необходимо учитывать во время начисления работникам в октябре 2014 года сумм отпускных, оплаты времени командировки, сохранения среднего заработка мобилизованным работникам, а также в иных случаях, когда средний заработок исчисляют в соответствии с Порядком № 100.
   
   
По материалам: Интерактивная бухгалтерия

       Информация по теме: Размеры должностных окладов работников бюджетной сферы согласно разрядам Единой тарифной сетки (ЕТС)


Расчеты и перемещения валюты в Крым

   Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві звертає увагу, на окремі положення викладені у статті 12, пункту 8 Закону України від 12 серпня 2014 року № 1636 – VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».
   
   Під час режиму тимчасової окупації валютний та платіжний режими діють з урахуванням того, що:
   
    1) система електронних платежів Національного банку України та внутрішньодержавні платіжні системи, платіжними організаціями яких є резиденти України, не застосовуються на тимчасово окупованій території України;
   
    2) переміщення готівкової валюти держави-окупанта через адміністративний кордон ВЕЗ "Крим" забороняється, за винятком її переміщення фізичними особами в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 гривень, за умови усного декларування посадовій особі митниці;
   
    3) залучення на території України вкладів (депозитів) та/або надання позик (кредитів), виражених у валюті держави-окупанта, забороняється;
   
    4) Національний банк України може встановити особливий порядок ввезення на територію України готівкової валюти держави-окупанта через інші ділянки державного кордону України та/або особливий порядок обміну валюти держави-окупанта на гривню на іншій території України, обмежити чи заборонити такий обмін на строк тимчасової окупації;
   
    5) валютний резерв України не може містити валюту, емітовану державою-окупантом, або цінні папери (інші боргові інструменти), виражені у валюті держави-окупанта.


Купили у предпринимателя товар/услугу. Чем подтвердить покупку?

   Наше предприятие за купает товары (услуги) у предпринимателей. Какие документы нужно у них запрашивать, что бы подтвердить расходы по таким покупкам?
   
   Проще всего, если вы рассчитываетесь по безналу. В этом случае оплату товаров (услуг) подтверждает банковский документ. Чтобы доказать получение товара (услуги), советуем запросить у предпринимателя товарную накладную (акт оказанных услуг). Такой комплект документов гарантирует безопасность расходам предприятия.
   
   При наличных расчетах покупку и оплату подтвердит расчетный документ (п. 2 ст. 3 Закона об РРО). Если предприниматель использует РРО (или КУРО с расчетными квитанциями), таким документом будет чек РРО (или расчетная квитанция), а также, в частности, слип(при расчетах платежной карточкой).
   
   Если же предприниматель не использует РРО (как правило, это предпринимателиединоналожники), то он также должен выдать вам расчетный документ. Вот только нормативных требований к его форме нет.
   
   Лучше всего, если он выдаст товарный чек. Заметьте: составляют такой документ в произвольной форме, однако налоговики хотят видеть в нем реквизиты чека РРО — за исключением фискального номера РРО и надписи «Фіскальний чек» (подкатегория 109.10 ЗІР).
   
   Но это не единственный вариант. Покупку можно оформить с помощью квитанции об оплате или другого документа произвольной формы (акт, накладная и пр.). Главное — предусмотреть все обязательные реквизиты первичного документа.
   
   Злободневный вопрос: не будет ли проблем по расходам, если наличную оплату предприниматель подтверждает приходным кассовым ордером (далее — ПКО)? Далее>>>


Может ли лицо, которое имеет налоговый адрес на территории Крыма и Севастополя, получить справку-подтверждение статуса налогового резидента Украины

   Чи може отримати довідку-підтвердження статусу податкового резидента України ФО та/або ЮО, яка має податкову адресу (місце проживання, місцезнаходження) на території Криму та Севастополя?
   
   Згідно з наказом ДПА України «Про підтвердження статусу податкового резидента України» від 12.04.2002 № 173, довідку-підтвердження статусу податкового резидента України видає державна податкова інспекція за місцем знаходження юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) на своєму бланку протягом десятити робочих днів із моменту подання письмового звернення такої особи.
   
   Разом з цим, відповідно до пункту 1.1 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.2014 № 1636-VII, у межах двох адміністративно-територіальних одиниць України (Автономної Республіки Крим та міста Севастополя) запроваджується вільна економічна зона «Крим».
   
   На ВЕЗ «Крим» діє особливий правовий режим економічної діяльності фізичних та юридичних осіб, у тому числі особливий порядок застосування норм регуляторного, податкового та митного законодавства України, а також особливий режим внутрішньої та зовнішньої міграції фізичних осіб (п. 3.1 Закону № 1636).
   
   Зокрема, фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території вільної економічної зони «Крим», прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента (п. 5.3 Закону № 1636).
   
   Крім того, згідно з підпунктом 3 пункту 12.3 розділу ІІ «Перехідні положення» Закону № 1636, з 1 червня 2014 року вважається анульованою податкова реєстрація осіб, які станом на 31 травня 2014 року мали місцезнаходження (місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя.
   
   Така податкова реєстрація може бути відновленою після евакуації особи на іншу територію України згідно зі статтею 15 Закону № 1636 у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування, або внаслідок завершення строку тимчасової окупації.
   
   Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 136.14


Заполнение расчетных документов при уплате денежного обязательства

   Наказом Міндоходів від 22.10.2013 №609 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів», зареєстрованого Міністерством юстиції України від 05.11.2013 №1878/24410 передбачено, що до результатів проведеної контрольно – перевірочної роботи підрозділам податкового та митного аудиту враховуються наступні коди видів сплати:
   
   - 130 – сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту;
   
   - 131 - сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту;
   
   - 134 - сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податкового та митного аудиту (інші надходження);
   
   - 354 - сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту;
   
   - 355 - сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту.
   
   А також надаємо пам’ятку по заповненню розрахункового документу при сплаті грошового зобов'язання, визначеного органом Міндоходів за результатами проведеної підрозділом податкового та митного аудиту контрольно – перевірочної роботи.
   
   ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ
   
   Пам'ятка "Заповнення розрахункових документів при сплаті грошового зобов'язання" (Завантажити)    
   
По материалам: Державна фіскальна служба України

   
   Информация по теме: Памятки о правильности заполнения расчетных документов по уплате налогов, таможенных платежей и единого социального взноса


Президент подписал антикоррупционные законы

   Президент Украины Петр Порошенко подписал законы по борьбе с коррупцией - "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О предотвращении коррупции", "Об основах антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014-2017 годы" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей".
   
   Предложенный Президентом Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" предусматривает создание специального государственного правоохранительного органа, задачей которого является противодействие криминальным коррупционным правонарушением, совершенным высшими должностными лицами, которые представляют угрозу национальной безопасности.
   
   Закон Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает комплексное реформирование системы противодействия коррупции в соответствии с международными стандартами и успешных практик иностранных государств. В частности, предусматривается создание Национальной комиссии по вопросам предупреждения коррупции.
   
   Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателем юридических лиц и публичных деятелей» устанавливает механизм выявления физического лица - конечного выгодополучателя юридических лиц, а также свободного доступа к Государственному реестру вещевых прав на недвижимое имущество.
   
   Закон Украины "Об основах государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014-2017 годы" предусматривает определение комплекса первоочередных мер, направленных на уменьшение уровня коррупции в Украине и формирование базы для дальнейших антикоррупционных реформ.
   
   Указанные документы были приняты Верховной Радой 14 октября.


Время прохождения военной службы в зоне АТО засчитываться в стаж государственной службы на льготных условиях

   Час проходження військової служби, протягом якого військовослужбовець брав участь в антитерористичній операції в особливий період, віднині буде зараховуватися до стажу державної служби на пільгових умовах. Зокрема, один місяць стажу зараховуватиметься за три, тобто у трикратному розмірі. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів України, внісши зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби.
   
   „У червні цього року внесено зміни до Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, згідно з якими час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. На виконання цього Закону Мінсоцполітики було розроблено відповідний проект постанови, який Уряд сьогодні прийняв”, - роз’яснила Міністр соціальної політики Людмила Денісова.
   
   Крім того, вона підкреслила, що така норма вже передбачена порядком обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей. Проаналізувавши цей порядок, та з метою недопущення звуження прав учасників АТО, був прийнятий механізм зарахування часу проходження ними військової служби до стажу державної служби на пільгових умовах.


Евросоюз продлил на год торговые преференции для Украины

   Совет Евросоюза одобрил продление преференций в торговле с Украиной до 31 декабря 2015 года.
   
   Как сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Укринформ, соответствующе решение Совета ЕС опубликовано в официальном журнале ЕС. Документом вносятся соответствующие изменения в решение Совета ЕС №374 от 20 июня 2014 года, которым торговые преференции для Украины вводились до 1 ноября 2014 года.
   
   Данные торговые преференции отменяют тарифы на сумму до полумиллиарда евро в год. Это охватывает 94,7% тарифов ЕС на промышленную продукцию из Украины, а также всю украинскую сельскохозяйственную продукцию.
   
   Украинский экспорт в страны Евросоюза должен соответствовать европейским требованиям, в частности и относительно защиты географических обозначений (наименований) продукции.