RSS новости
Играть онлайн в игры денди
 
Каталог / Бизнес
Ссылка на ленту:

Бухгалтер 911. Новости бухгалтерского и налогового учета в Украине. buhgalter911.com

Новости бухгалтерского и налогового учета в Украине

Загружается, подождите...

Директор соглашается работать бесплатно

Трудові відносини працівників та роботодавців регулюються Кодексом законів про працю в Україні від 10.12.71 р. (далі - КзпП) та Законом України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (далі - ЗУ № 108/95-ВР).

Відповідно до ч. 2 ст. 97 КзпП, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі.

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород згідно з ч. 3 ст. 97 КзпП встановлюються власником або уповноваженим ним органом з урахуванням вимог, передбачених частиною другою цієї статті.

При цьому ч. 4 ст. 97 передбачено, що власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами.

Статтею 95 КзпП та ст. 3 ЗУ № 108/95-ВР передбачено законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Таким чином, у випадку, якщо найманий працівник виконав місячну (почасову) норму праці (обсяг робіт), то розмір нарахованої йому заробітної плати не може бути меншим ніж законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, який є державною гарантією для працівників.

Як свідчать наведені норми, законодавством не передбачено можливості не нараховувати (не сплачувати) працівнику заробітну плату взагалі, також з умови згоди на це працівника.

Передбачено можливість зменшувати розмір заробітної плати за згодою працівника.

У випадку не нарахування та невиплати заробітної плати при виконанні робітником функціональних обов'язків відповідно до трудового договору (контракту) можливі наслідки у вигляді адміністративної відповідальності. Згідно зі ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн. - 1700 грн.).


Можно ли определить налоговые обязательства исходя из балансовой (остаточной) стоимости необоротных активов при аннулировании регистрации плательщика НДС

    Чи можна визначити суму податкового зобов’язання виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість?
   
   Відповідно до п.184.7 ст.187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (далі — ПКУ) якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.
   
   База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг згідно із п.188.1 ст.188 ПКУ визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій - не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 ПКУ) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.
   
   При цьому база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).
   
   Враховуючи вищенаведене, _____ після анулювання реєстрації платника ПДВ повинно визначати податкові зобов’язання по операціях з постачання необоротних активів (нерухоме майно – адміністративна будівля) виходячи з бази оподаткування не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).
   


Кто возвращает излишне уплаченные средства плательщику, который ликвидируется

   У разі якщо платник податку ліквідовується, повернення ДФС надміру сплачених коштів можливе лише за заявою платника в період, що передує зняттю з обліку. Про це заявлено в листі ДФС від 03.09.2015 р. № 21445/10/28-10-06-11. Здійснюватиме процедуру повернення Структурний підрозділ ДФС.
   
   Нагадаємо: повернення переплати у випадках, передбачених податковим законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку, яка може бути подана протягом 1095 днів із дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми (п. 5 Порядку від 30.12.2013 р. № 882/1188).
   
   Інформація по темі:
   
   Порядок снятия с учета в контролирующих органах налогоплательщиков в случае государственной регистрации прекращения деятельности
   


ГФС об НДС-учете проплаченных средств по прекращенным договором поставки

   ДФСУ у листі від 07.09.2015 р. № 21576/10/28-10-06-11 надала роз’яснення щодо виписки податкових накладних.
   
   Зокрема, пояснювалася ситуація стосовно обкладення ПДВ помилково перерахованих контрагентом коштів, що надійшли після розірвання Договору постачання газу. При цьому податківці посилаються на п. 187.1 ПКУ, який визначає об’єкт оподаткування. Хоча правильно було б звернутися до п. 188.1 ПКУ та пояснити, що є базою нарахування ПДВ.
   
   Також ДФС посилається на п. 201.7 ПКУ, де зазначається, що податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У зазначеній ситуації помилково перераховані кошти не є передоплатою й зарахувати їх до її складу також не можна, оскільки договір поставки розірваний. На це запитання в листі ДФС чіткої відповіді не було, а лише зазначались уже відомі норми ПКУ.


Как заполнить приложение 1 к НН в случае частичной поставки товаров/услуг (получение аванса), котроые не имеют отдельную стоимость

   У податківців запитали: який порядок заповнення додатка 1 до податкової накладної у разі часткової поставки товарів/послуг (отримання попередньої (авансової) оплати за товари/послуги), що не містять відокремленої вартості?
   
   У відповіді фіскали нагадують, що відповідно до п. 17 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 N 957, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за N 1235/26012, податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
   
   У разі якщо частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної (додаток 1) і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов'язаннях.
   
   У разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, у графі 4 додатка 1 до податкової накладної вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД.
   
   Тобто додаток 1 до податкової накладної заповнюється у разі здійснення часткової поставки товарів/послуг, якщо частка товару не має відокремленої вартості (наприклад, часткова поставка окремих вузлів складного обладнання, яке має єдину ціну, поставка частини меблевого гарнітура, на який установлено єдину ціну тощо) та містить перелік (номенклатуру) частково поставлених товарів.
   
   Наприклад: у додатку 1 до податкової накладної у разі поставки платником податку окремих вузлів складного обладнання, яке має єдину ціну, до графи 3 - записуються найменування окремих вузлів складного обладнання, що поставлені, в графі 9 - одиниця виміру шт., в графі 10 - кількість кожного найменування окремих вузлів складного обладнання, у графах 11 - 12 - відображаються аналогічні дані щодо не відвантажених частин окремих вузлів складного обладнання. При остаточній поставці частин цього обладнання графи 11 - 12 не заповнюються.
   
   При цьому в графах 5.1 - 8 зазначаються дані щодо повної поставки обладнання.
   
   При отриманні попередньої оплати за товари/послуги, частка яких не має відокремленої вартості, додаток 1 до податкової накладної не заповнюється, а виписується лише податкова накладна на частину отриманої передоплати, яка і враховується в податкових зобов'язаннях. Наприклад: у випадку отримання передоплати за вказане обладнання платником податку заповнюється податкова накладна, у графі 6 якої зазначається кількість обладнання, пропорційна сумі отриманої передоплати (дробове число). Така кількість розраховується як відношення суми отриманої передоплати до загальної вартості обладнання.
   
   У разі коли після отримання попередньої оплати за товари/послуги, частка яких не має відокремленої вартості, відбувається часткове постачання таких товарів, податкова накладна виписується на різницю між повною вартістю товарів/послуг та отриманою передоплатою, а додаток 1 заповнюється виходячи з переліку (номенклатури) частково поставлених товарів/послуг.
   
    
   


Авансовые взносы по налогу на прибыль в октябре 2015 года

   У зв’язку із внесенням змін до бюджетної класифікації наказом Мінфіну від 20.07.2015 № 651, Державна казначейська служба України закрила рахунки для зарахування до державного та місцевих бюджетів надходжень авансових внесків з податку на прибуток.
   
   Отже, перерахування сум авансових внесків з податку на прибуток з терміном сплати у жовтні 2015 року повинно здійснюватися платниками на діючі бюджетні рахунки за кодами бюджетної класифікації, передбаченими для обліку податку на прибуток.
   
   Прес-служба Хмільницької ОДПІ


Вернуть военный сбор, удержанный c дохода от продажи недвижимости можно, но как?

   Налоговики в письме от 29.09.2015 г. № 9093/Н/99-99-17-02-03-14 напомнили, что доход, полученный налогоплательщиком от продажи (обмена) недвижимого имущества, указанного в п. 172.1 НКУ, не чаще одного раза в течение отчетного налогового года, не облагается НДФЛ.
   
   Вместе с тем, в НКУ были внесены изменения относительно военного сбора, а именно п. 161 подразд. 10 разд. ХХ НКУ дополнен пп. 1.7, согласно которому освобождаются от обложения военным сбором доходы, которые согласно разд. IV НКУ не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц (не подлежат налогообложению, облагаются по нулевой ставке), кроме доходов, указанных в подпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 Кодекса.
   
   То есть если недвижимое имущество отчуждалось физическим лицом до 10.03.2015 г., то стоимость такого имущества не облагалась НДФЛ, но подлежала обложению военным сбором.
   
   Кроме того, в комментируемом письме налоговики отмечают, что возможно осуществить возврат ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств путем представления налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.
   
   А вот каким образом это сделать, если действующей формой декларации удержание/возврат военного сбора вообще не предусмотрено, налоговики не объяснили.
   
   
Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН


ГФС о доходе единщика при получении оплаты через платежный терминал

   ГУ ДФС у м. Києві в листі від 25.09.2015 р. № 2846/Г/26-15-17-04-14 роз’яснило : у разі використання платіжних терміналів при здійсненні розрахунків за товари (послуги) доходом фізособи — платника єдиного податку вважається вся сума, що надійшла на розрахунковий рахунок.
   

    При цьому днем отримання доходу фізособи-підприємця — платника єдиного податку, який здійснює розрахунки через платіжний термінал, є день надходження коштів на розрахунковий рахунок платника.


Госстат отменил форму № 6-ПВ (годовая)

   Госстат приказом от 30.09.2015 г. № 260 отменил статформу № 6-ПВ (годовая) «Отчет о количестве работников, их качественный состав и профессиональное обучение».
   
   Соответствующие изменения внесены в приказ Госстата «Об утверждении форм государственных статистических наблюдений по статистике труда» от 05.08.2014 г. № 224.


О возможности исправления ошибочной записи в расчетной квитанции

    Відповідно до пункту 8 глави 2 розділу ІІІ Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 № 417, із змінами і доповненнями, не дозволяється використовувати розрахункові квитанції повторно, виправляти записи у квитанціях, вилучати з розрахункової книжки корінці розрахункових квитанцій, порушувати кріплення книжки.
   
   У разі пошкодження розрахункової квитанції чи здійснення помилкового запису таку квитанцію слід анулювати, для чого на корінці та відривній частині зробити помітку «Анульовано», яку засвідчити підписом особи, яка здійснює розрахунки.
   
   
ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві