RSS новости
Играть онлайн в игры денди
 
Каталог / Бизнес
Ссылка на ленту:

Бухгалтер 911. Новости бухгалтерского и налогового учета в Украине. buhgalter911.com

Новости бухгалтерского и налогового учета в Украине

Загружается, подождите...

00:20 25.07.14

Владельцев сертификатов "УСЦ" просят перейти на сертификаты от АЦСК «Україна»

    У зв'язку з припиненням видачі сертифікатів центром сертифікації ТОВ «УСЦ», просимо Вас терміново перейти на сертифікати центру АЦСК «Україна». Вартість сертифікатів в межах переходу 1,20 грн. за сертифікат, за умови збереження строку дії попереднього сертифікату.
   
    Здійснивши цей перехід, Ви отримаєте додатково 3 місяці роботи сертифікатів АЦСК «Україна» та сертифікат шифрування безкоштовно.
    Перехід просимо здійснити до 01.10.2014 р. включно.
   
    За детальною інформацією звертайтесь за телефонами:
    206-72-10 (технічна підтримка)
    206-72-15, 206-72-47, 206-72-48 (відділ продажу)


00:09 25.07.14

Работодателям разъяснили порядок отражения заработной платы мобилизованных работников в отчетности по ЕСВ

   Лист ДФС та ПФУ від 22.07.2014 № 127/7/99-9917-03-01-07; 19426/05-10
   
   Автори листа зазначили, що мобілізований працівник одночасно перебуває в трудових відносинах з роботодавцями, а також перебуває на обліку у військовій частині.
   
   У Звіті з ЄСВ (форма Д4) суми середньої заробітної плати і календарні дні перебування в трудових відносинах мобілізованих працівників відображаються так.
   
   У таблиці 5 до Звіту дата мобілізації не зазначається.
   
   У таблиці 6 до Звіту інформація про особу відображається із обов’язковим зазначенням реквізитів:
   
   - 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування»;
   - 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом звітного місяця»;
   - 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)».
   
   Реквізити 18 та 19 у таблиці 6 до Звіту не заповнюються.
   
   Військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), особам рядового і начальницького складу заповнюють таблицю 4 до Звіту.


00:09 25.07.14

Вниманию владельцев регистрационных удостоверений на лекарственные средства или свидетельства о государственной регистрации изделий медицинского назначения

   Управління фармацевтичної діяльності Міністерства охорони здоров'я України інформує:
   
   15 липня 2014 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів», якою змінено механізм декларування змін оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів.
   
   Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» втратила чинність, у зв’язку з чим документи на декларування змін оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення не приймаються.
   
   Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України № 240, зокрема встановлено, що з 1 серпня 2014 року декларування змін оптово-відпускних цін на:
   
   • лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти, здійснюватиметься з використанням механізму визначення порівняльних (референтних) цін, установлених у країні їх походження, Республіці Болгарія, Республіці Молдова, Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині і Республіці Сербія та в Україні;
   
   • вироби медичного призначення - за спрощеною процедурою без застосування механізму визначення порівняльних (референтних) цін.


00:08 25.07.14

Расходы на гарантийный ремонт включают в расходы на сбыт, с учетом ограничений, установленных спецнормами НКУ

   Специалисты Миндоходов в письме от 13.11.2013 г. № 15279/6/99-99-19-03-02-15 разъяснили применение положений НКУ относительно расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание товаров, проданных плательщиком налога на прибыль (пп.пп. 138.10.3 и 140.1.4 НКУ).
   
   Как следует из объяснения, пп. 138.10.3 НКУ является общей нормой, абз. «є» которой предусматривает включение плательщиком налога на прибыль в состав прочих расходов расходы на сбыт, которые среди прочего включают расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.
   
   Нормы пп. 140.1.4 НКУ являются специальными для определения расходов двойного назначения, в частности, расходов на гарантийный ремонт (обслуживание) или гарантийные замены товаров.
   
   Таким образом, при определении объекта обложения налогом на прибыль пп. 138.10.3 НКУ применяется к расходам на сбыт, связанным с реализацией товаров (выполнением работ, предоставлением услуг), с учетом ограничений и условий, установленных пп. 140.1.4.


00:07 25.07.14

Порядок ведения Госреестра лекарственных средств

   Министерство здравоохранения Украины (далее — Минздрав) приказом от 08.05.2014 г. № 314 утвердило Порядок ведения Государственного реестра лекарственных средств Украины.
   
   Определено, что Государственный реестр ведется в виде специализированной электронной базы данных, которая содержит сведения о лекарственных средствах, в том числе медицинских иммунобиологических препаратах, зарегистрированных (перерегистрированных) Минздравом в установленном порядке, разрешенных для производства и применения в Украине.
   
   Администратор Государственного реестра обеспечивает доступ пользователей к информационному фонду Государственного реестра бесплатно.
   
   Юридическое или физическое лицо может бесплатно получить информацию относительно наличия/отсутствия государственной регистрации лекарственного средства в виде извлечения из Государственного реестра (форма приведена в приложении 2 к настоящему Порядку). Основание для предоставления извлечения — письменное заявление в произвольной форме, которое подается администратору Государственного реестра.
   
   Приказ от 08.05.2014 г. № 314 вступит в силу со дня официального опубликования. На день подготовки заметки указанный документ официально еще не опубликован.
   
   
По материалам: Налоги и бухгалтерский учет


00:06 25.07.14

С 24-го июля введен чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республике Крым

   Починаючи з 24 липня 2014 року Національним банком України запроваджено надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим.
   
   Таке рішення викликане ситуацією, яка унеможливлює роботу банківської системи у звичайному порядку, та має на меті забезпечити фінансування потреб держави та життєдіяльності населення.
   
   Особливості організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, визначено постановою Правління Національного банку України від 22 липня 2014 року № 435 (далі – Інструкція).
   
   Інструкція визначає порядок проведення банківських операцій, опис змін у технологіях їх проведення, окремі питання організації діяльності Національного банку України та банків України, повноваження щодо прийняття рішень, пов’язаних із виконанням таких операцій у разі виникнення нештатного режиму, що унеможливлює роботу банківської системи у звичайному порядку (далі – надзвичайний режим роботи). Надзвичайний режим роботи може бути запроваджений у період проведення антитерористичних операцій, під час техногенних та природних катастроф тощо.
   
   Зазвичай діяльність банків є чітко регламентованою, проведення банківських операцій передбачає дотримання значної кількості процедур, однак в умовах, які пов’язані з виникненням ситуацій, що потребують швидкого реагування та прийняття відповідних рішень, наприклад в умовах загрози життю та здоров’ю працівників, банкам України та Національному банку України Інструкцією надано можливість за окремими напрямами діяти за спрощеною процедурою.
   
   Разом з цим підвищується рівень відповідальності за ухвалення рішень та визначення механізмів контролю за їх прийняттям.
   
    Інструкцією визначено особливості порядку припинення роботи учасника в системі електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) та відновлення функціонування учасника СЕП після тимчасового призупинення роботи, особливості виконання банком платіжних доручень клієнтів у разі відключення від СЕП або порушення роботи системи автоматизації банку.
   
    Інструкцією передбачені також особливості порядку організації роботи з готівкою в банківській системі, зокрема питання перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, пошкодження та знищення готівки банками України (у разі неможливості її інкасації Національним банком України). Визначені особливості роботи інформаційних систем Національного банку України, організації та ведення бухгалтерського обліку в надзвичайному режимі роботи, організації та проведення роботи з відновлення бухгалтерського обліку.
   
   Вимоги Інструкції поширюються на Національний банк України, банки України та Державну казначейську службу України в разі запровадження надзвичайного режиму роботи окремою постановою Правління Національного банку. Надзвичайний режим роботи банківської системи може бути запроваджено на окремих територіях, а також на визначений строк.


00:06 25.07.14

Пример расчета пособия по беременности и родам, если работница не работала без уважительной причины

   
   Инна Кирсанова
   byhgalter.com

   
   Работница была в отпуске по уходу до 3-х лет до февраля месяца. Затем она написала заявление на отпуск без сохранения зарплаты по уходу до 6-ти лет (без справки), а в июне принесла больничный по беременности. Как в данном случае его посчитать?
   
   Отпуск без сохранения зарплаты по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста предоставляется женщине на основании медицинского заключения о том, что ребенок по состоянию здоровья нуждается в домашнем уходе (п.3 ст.25 Закона Украины «Об отпусках» № 504/96 от 15.11.1996 г.). Поэтому работница должна предоставить по месту работы медицинскую справку о состоянии ребенка, чтобы ее отпуск без сохранения зарплаты считалась отпуском по уходу за ребенком. Согласно ст.179 Кодекса законов о труде Украины предприятие имеет право по заявлению женщины (без предоставления справки) продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком или предоставить отпуск без сохранения заработной платы.
   
   Что касается начисления пособия по больничному листу по беременности и родам, то в зависимости от наличия справки расчет будет разным. Рассмотрим оба случая.
   
   Пример расчета больничных, если медицинская справка предоставлена
   
   Если медицинская справка предоставлена. Согласно п.4. «Порядка исчисления средней заработной платы для расчета выплат по общегосударственному социальному страхованию» № 1266 от 26.09.2001 г. период нахождения женщины в отпуске без сохранения заработка по медицинским показаниям ребенка считается уважительной причиной ее отсутствия на рабочем месте, и не включается в расчетный период при начислении больничных. В случае, если женщина отсутствовала на рабочем месте по уважительным причинам, и в расчетном периоде не получала заработную плату, то для определения средней зарплаты берется месячная тарифная ставка, которая установлена работнице на момент получения больничного листа (п.10 Порядка № 1266 от 26.09 .2001 г.). Среднедневная зарплата для расчета больничного исчисляется путем деления должностного оклада работницы на 30,44. Следовательно, расчет больничного будет выглядеть так:
   
   Трф.ст. : 30,44 * 126 дн.,
   
   где Трф.ст. — это тарифная ставка работницы, которая установлена на июнь без учета надбавок;
   
   30,44 — среднемесячное количество дней в расчетном периоде.
   
   Пример расчета больничных, если медицинская справка не предоставлена
   
   Если работница не предоставит справку о состоянии здоровья ребенка, то ее отпуск без сохранения зарплаты не будет считаться уважительной причиной отсутствия на работе. Расчет больничного по беременности и родам в этом случае рассмотрим на примере.
   
   Пример. Работница до 15.02.14 г. находилась в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, по состоянию на 01.06.14 г. ее тарифная ставка составляет 1700,00 грн.
   
Период Количество дней Сумма
Декабрь 31 1 700,00
Январь 31 1 700,00
Февраль 15 850,00
Март 31 0,00
Апрель 30 0,00
Май 31 0,00
ВСЕГО: 169 4 250,00
   
   Сумма пособия по беременности и родам будет составлять:
   
   4250,00 грн. : 169 * 126 = 3168,90 грн.


00:05 25.07.14

Оцениваем деятельность главного бухгалтера бюджетной организации по новой Анкете

   Наказом Мінфіну від 24.06.14 р. № 717 у новій редакції викладена Анкета про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень (далі — Анкета).
   
   Суттєвих змін в Анкеті не відбулося, зокрема технічних змін торкнулась частина 1 Анкети «Відомості про головного бухгалтера».
   
   Зазначений документ набирає чинності з 01.01.15 р.
   
   Нагадаємо: оцінці підлягає діяльність головного бухгалтера, який працює на займаній посаді не менше року. У разі якщо внаслідок організаційних змін така особа обіймає посаду менше року та якщо її посадові обов'язки не змінилися, діяльність цієї особи також підлягає оцінці. Такі вимоги зазначені п. 4 Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень. Зазначений документ затверджено наказом Мінфіну від 01.12.11 р. № 1537.
   
   
По материалам: buhgalter.com.ua


00:04 25.07.14

Минрегион уведомил об усредненных показателях транспортных расходов на перевозки строительных грузов

   Мінрегіон у листі "Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах (станом на 01.07.2014)" від 01.07.2014 повідомив про усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах (станом на 1 липня 2014 року).
   
   Усереднені показники транспортних витрат застосовуються при складанні інвесторської кошторисної документації з обов'язковим уточненням вартості перевезення при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни і проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. У випадку перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельної організації витрати на перевезення визначаються на підставі розрахунків вартості перевезення 1 тонни вантажу на необхідну відстань відповідними транспортними засобами, виконаних відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013.
   
   Усередненими показниками транспортних витрат враховано витрати на тару, упаковку, реквізит, навантажувальні роботи, прямі, непрямі витрати, прибуток.
   
   
По материалам: ЛИГА:Закон


00:03 25.07.14

Порядок уведомления работодателя о нарушении работником применения НСЛ

   Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу, затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 27 січня 2014 року № 86.
   
   Положення Порядку поширюється на роботодавців, працівники яких допустили порушення застосування податкової соціальної пільги.
   
   У Порядку зазначено, що орган Міндоходів України повідомляє роботодавця про наявність виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок порушень платником податку – працівником такого роботодавця застосування податкової соціальної пільги.
   
   Структурний орган Міндоходів України, після проведення аналізу даних податкової звітності чи проведенні перевірок, складає Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу.
   
   Структурний орган Міндоходів України, який склав Повідомлення про порушення, вносить до Реєстру Повідомлень про порушення застосування податкової соціальної пільги.
   
   Після складання та підписання керівником (заступником керівника) органу Міндоходів України Повідомлення про порушення надсилається (вручається) роботодавцю.
   
   Раніше надіслане Повідомлення про порушення може бути відкликане листом органу Міндоходів України.
   
   Після вручення (невручення) Повідомлення про порушення роботодавцю, структурний підрозділ органу Міндоходів України, передає копію такого Повідомлення про порушення разом із листом повідомлення про вручення (невручення) роботодавцю, структурному підрозділу органу Міндоходів України, який склав це Повідомлення про порушення та у день отримання копії цього Повідомлення про порушення з датою вручення або повідомлення про вручення із зазначенням причин невручення вносить відповідні дані до Реєстру та долучає отримані документи до справи роботодавця.