RSS новости
Играть онлайн в игры денди
 
Каталог / Бизнес
Ссылка на ленту:

Бухгалтер 911. Новости бухгалтерского и налогового учета в Украине. buhgalter911.com

Новости бухгалтерского и налогового учета в Украине

Загружается, подождите...

00:15 25.11.14

Обсуждаем четвертый номер журнала «Бухгалтер 911»

   Друзья! Время летит незаметно, и вот Вы уже прочли четвертый номер честного журнала «Бухгалтер911». А сейчас, по традиции, давайте его обсудим. В комментариях Вы можете задавать любые вопросы, касающиеся всех 10-ти тем номера, писать замечания и отзывы, пригодилась ли вам информация.
   
   А мы обязательно поможем разобраться Вам, дорогие наши читатели, со всеми вопросам!
   
   Мы готовы не только к похвале, но и к «камням в наш огород». Ведь мы всегда рады конструктивному диалогу с читателями, благодаря которому журнал «Бухгалтер911» станет действительно честным бухгалтерским изданием.
   
   В декабре выйдет последний бесплатный выпуск журнала.
   
   С января 2015 года честный журнал «Бухгалтер911» будет выходить каждую неделю и только по подписке. Поэтому, чтобы в следующем году не пропустить ни одного номера издания «Бухгалтер911», нужно позаботиться об этом уже сейчас и оформить подписку.
   
   Стоимость подписки на еженедельный журнал «Бухгалтер911» составляет 79 грн./мес., в которую входят печатная и электронная версии журнала, а также неограниченное пользование телефонной консультационной линией.
   
   
Редакция честного журнала «Бухгалтер911»


00:09 25.11.14

По итогам декабря 2014 отчитываемся по новой форме декларации по НДС

   Наказом Мінфіну України від 23.09.2014 №966 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» затверджено:
   
   - форму податкової декларації з податку на додану вартість;
   
   - уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
   
   - розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України;
   
   Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.
   
   Наказ набирає чинності з 01.12.2014 р. – першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування (документ опубліковано в «Офіційному віснику України» від 04.11.2014 р. №86). При цьому втратить чинність наказ Міндоходів України від 13 листопада 2013 р. №678 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2013 р. за №2094/24626.
   
   Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України оновлену форму Декларації з ПДВ слід застосовувати для складання звітності за податковий період, наступний за періодом її офіційного опублікування.
   
   Оскільки опублікування відбулось у листопаді 2014 р., то звітність з ПДВ за новою формою платникам ПДВ слід подавати вперше за грудень 2014 року (звітний період - місяць) та за І квартал 2015 року (звітний період - квартал).
   
   Щодо змін в Декларації з ПДВ, то вони наступні:
   
   у заголовній частині:
   
   - змінено рядок 04, в якому дані про статус різних платників податків (юридичні особи, фізичні особи-підприємці, інвестори та ін.) будуть відображатися в одному рядку із зазначенням для договорів про спільну діяльність, управління майном та ін. їх реквізитів;
   
   у табличній частині:
   
   - додано рядки для відображення окремо операцій за основною ставкою (1.1, 10.1.1, 10.2.1, 12.1.1) та за ставкою 7% (1.2, 10.1.2, 10.2.2, 12.1.2, 17.1);
   
   - додано рядки 8.3 та 16.7 для коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту відповідно до ст. 39 Податкового кодексу України;
   
   - визначено чіткий перелік осіб, які повинні підписувати декларацію з ПДВ. Це керівник (уповноважена особа)/фізична особа (законний представник); головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку);
   
   - внесено також відповідні зміни в усі додатки до декларації з ПДВ.
   
   Так, зменшено об’єм інформації, яка підлягає розшифровці в додатках Д5 (розшифровка контрагентів) та Д6 (довідка про пільгові операції).
   
   Проте, збільшиться об’єм правок в додатку 1 у зв’язку із здійсненням коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту до рівня звичайних цін у контрольованих операціях.
   
   


00:07 25.11.14

Минюст об ответственности бухгалтеров

   На вимогу Всеукраїнської профспілки «Столиця-Регіони» Листом Мінюсту від 08.08.2014 № 416-0-2-14/8.2 було роз’яснено низку питань стосовно відповідальності бухгалтерів.
   
   Бухгалтер часто є об’єктом для атак з боку правоохоронних органів, податківців та інших бажаючих здійснювати тиск на підприємство (у сучасних корупційних реаліях така практика є і профспілки мають приводити таку практику в рамки Закону).
   
   Пояснимо, в чому проблема: відомо, що Мінфін уніс зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Зокрема, він зобов’язав бухгалтерів перевіряти форму та зміст первинних документів, щоб відображені операції відповідали чинному законодавству.
   
   Якщо бухгалтер виявив первинний документ, який не відповідає вимогам Закону про бухоблік, він повинен письмово обґрунтувати, у чому саме полягає порушення (п. 2.16 Положення № 88). Таке обґрунтування можна викласти в доповідній записці на ім’я директора. Щоб підтвердити такі обставини, бажано скласти її у двох примірниках і другий примірник завізувати або у секретаря, або у директора.
   
   До окремого письмового розпорядження бухгалтер має право не приймати до обліку підозрілий документ.
   
   Якщо ж таке розпорядження надійде, бухгалтер постає перед нелегким вибором, оскільки виконання нехай навіть письмових незаконних розпоряджень директора не звільняє його від відповідальності.
   
   Чи дійсно виконання нехай навіть письмових незаконних розпоряджень директора не звільняє його від відповідальності?
   
   У цьому питанні вітчизняне законодавство «не пішло назустріч» бухгалтерам. У «радянському» Положенні про головних бухгалтерів, затвердженому постановою Ради Міністрів СРСР від 24.01.80 р. № 59, що втратило чинність, передбачалося, що в разі отримання від директора письмового розпорядження про виконання такої незаконної операції повну відповідальність за незаконність здійсненої операції несе керівник. Аналогічні норми, наприклад, чітко встановлено в законодавстві РФ (Положення з ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затверджене наказом Мінфіну РФ від 29.07.98 р. № 34н). Однак законодавство України в цьому випадку не містить такої норми, нормотворці свідомо від цього відмовилися і це є вірним кроком. У результаті виконання такого незаконного розпорядження не звільняє бухгалтера від відповідальності.
   
   І виходить, що письмове попередження може послужити бухгалтеру, який згодом виконав незаконне розпорядження, «погану службу». Зокрема, в разі виникнення обставин, пов’язаних із кримінальною справою, цей факт може підтвердити наявність у нього непрямого наміру. Так, під непрямим наміром мається на увазі намір, коли особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії чи бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо допускала їх настання (ч. 3 ст. 24 ККУ). У результаті в бухгалтера, який отримав письмове розпорядження про виконання незаконної операції, є тільки один вихід уникнути відповідальності — не виконувати його. Питання:
   
   Чи дійсно у результаті в бухгалтера, який отримав письмове розпорядження про виконання незаконної операції, є тільки один вихід уникнути відповідальності — не виконувати його?
   
   Чи дійсно якщо бухгалтер відмовиться виконувати незаконні вимоги керівника, проте, знаючи про їх здійснення без його участі, не повідомить про це правоохоронні органи, то виникає вже загроза притягнення його до кримінальної відповідальності за приховування злочину (ст. 396 ККУ)?
   
   Якщо в бухгалтера є обґрунтовані підозри вважати, що господарської операції не було, чи дійсно він може відмовитися приймати до обліку первинний документ, який не підтверджує факт здійснення операції? Чи повинен бухгалтер спеціально проводити «розслідування» і виявляти фіктивні документи?
   
   Якщо письмове розпорядження про відображення в обліку незаконної операції надійде, бухгалтер не повинен його виконувати, оскільки і в цьому випадку він нестиме відповідальність.
   
   Відповідальність може настати навіть у ситуації, коли бухгалтер не повідомить правоохоронні органи про можливий злочин унаслідок відображення в обліку «незаконного» первинного документа.
   
   Якщо бухгалтер на законних підставах відмовився виконувати розпорядження, що не відповідає законодавству, то жодні заходи відповідальності, у тому числі дисциплінарної (у вигляді звільнення), до нього не можуть бути застосовані.


00:06 25.11.14

Новые правила для регистрации в ЕРНН расчета корректировки

   З 1 січня 2015 року складати розрахунок коригування до податкової накладної, як і раніше буде постачальник. Зауважимо, що усі розрахунки коригування, як і податкові накладні будуть заповнюватися в електронній формі та реєструватися в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН). Новацією є те, що розрахунок коригування в окремих випадках буде реєструвати отримувач. Таке правило передбачено п.16 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість від 16.10.2014 за № 569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість". Зокрема, розрахунок коригування, складений постачальником товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в Реєстрі:
   
   - постачальником (продавцем) товарів (послуг), якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
   
   - отримувачем (покупцем) товарів (послуг), якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. При цьому постачальник товарів (послуг) має право зменшити суму податкових зобов'язань за таким розрахунком коригування після його реєстрації в Реєстрі отримувачем.
   
   Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягають реєстрації у Реєстрі таким платником податку.
   
   


00:06 25.11.14

Стоимость детских новогодних подарков, приобретенных за счет средств работодателя, не является базой начисления ЕСВ

   Чи є базою нарахування ЄСВ вартість дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок коштів роботодавця?
   
   Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464), базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) для роботодавців — підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
   
   Cкладові фонду оплати праці визначено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5 (далі — Інструкція № 5).
   
   Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджено постановою Кабміну «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 22.12.2010 № 1170 (далі — Перелік).
   
   Відповідно до пункту 3.23 розділу ІІІ Інструкції № 5 та пункту 8 розділу I Переліку, вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників не належать до фонду оплати праці та не є базою для нарахування єдиного внеску.
   
   Отже, не є базою нарахування ЄСВ вартість дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок коштів роботодавця.
   
   Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 301.03


00:05 25.11.14

За нарушение валютного контроля штрафует только НБУ

   Лист ДФС від 10.11.2014 № 9929/7/99-99-10-02-02-17
   
   Податківці повідомили, що згідно з правовою позицією ВСУ (справа № 21-904а10) до повноважень ДФС не входить застосування санкцій, передбачених пунктом 2 статті 16 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93.
   
   Адже НБУ ― це єдиний орган, який уповноважений застосовувати фінансові санкції до резидентів та нерезидентів, винних, зокрема, у здійсненні операцій з валютними цінностями без одержання генеральної/індивідуальної ліцензії.
   
   А норми Указу Президента України «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства» від 27.06.1999 № 734/99, який надає право контролюючим органам задіювати згадані санкції, не підлягають застосуванню. Це суперечить Конституції України та необгрунтовано створює протиріччя у правовому регулюванні відносин.


00:05 25.11.14

Проверки снявшихся с регистрации ФОПов возможны

   19 ноября вступили в действие изменения в Порядок учета плательщиков налогов и сборов.
   
   Контролирующий орган может назначить и провести документальную проверку снявшегося с регистрации ФОПа при наличии оснований
   
   Изменениями урегулирован вопрос возможности проведения проверок после снятия с регистрации:
после государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическое лицо продолжает учитываться в контролирующих органах как физическое лицо – налогоплательщик, который получал доходы от осуществления предпринимательской деятельности.
   Такое физическое лицо должно обеспечить окончательные расчеты по налогам от осуществления предпринимательской деятельности, в установленные сроки подать соответствующему контролирующему органу годовую налоговую декларацию за отчетный год, в котором проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя.
   Контролирующий орган может назначить и провести документальную проверку такого физического лица – плательщика налогов при наличии оснований и с учетом сроков давности, предусмотренных Налоговым кодексом Украины;


00:04 25.11.14

О полномочиях ГФС применять отдельные санкции в сфере ВЭД

   З метою однакового застосування положень пункту 2 статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року №15-93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та у зв’язку з численними зверненнями платників податку щодо врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства ДФС України підготувало відповідний лист № 9929/7/99-99-10-02-02-17 від 10.11.2014.
   
   


00:04 25.11.14

С 1 декабря можно будет изменить направление возмещения НДС

   Нова форма декларації з податку на додану вартість дає можливість змінити напрям відшкодування ПДВ (п. 5 р. V Порядку). А саме, якщо платником податку відповідно до пункту 200.6 статті 200 Кодексу приймається рішення про отримання на рахунок у банку бюджетного відшкодування сум податку, задекларованих у рядку 23.2 декларацій попередніх звітних (податкових) періодів, то воно приймається за умови наявності в картках особових рахунків на момент прийняття рішення залишку невикористаної суми податку, що була задекларована до бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов'язань наступних звітних (податкових) періодів. Платником податку за такий відповідний звітний (податковий) період подається уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. В уточнюючому розрахунку сума залишку бюджетного відшкодування (або сума його залишку) зазначається у рядку 23.2 із знаком "–", а у рядку 23.1 – зі знаком "+". До уточнюючого розрахунку подаються (Д2) (додаток 2), (Д3) (додаток 3), (Д4) (додаток 4).
   
   Нагадаємо, що з 1 грудня 2014 р. буде діяти нова форма декларації з ПДВ і порядок її заповнення, які затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 р. №966.
   
   


00:04 25.11.14

В столице регистрируют Государственные налоговые инспекции Главного управления ГФС в г. Киеве

   Головне Управління Державної фіскальної служби України у м. Києві інформує, що у Києві відбувається утворення місцевих органів ДФС України. У Державному реєстрі юридичних осіб-платників податків вже зареєстровано 7 Державних податкових інспекцій у районах міста Києва Головного управління ДФС у м. Києві. Реєстрація ще 3-ох інспекцій розпочнеться після призначення керівників ДПІ у Печерському, Святошинському та Шевченківському районах столичного управління ДФС.
   
   Зважаючи на ліквідацію ДПІ у районах Головного управління Міндоходів у м. Києві, слід зауважити, що жодних територіальних змін щодо розташування столичних податкових інспекцій та Центрів обслуговування платників не відбулось. Всі адміністративні послуги, як і раніше, надаються платникам податків та суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності вчасно та якісно.
   
   Також, не змінились режим роботи та основна інформація про контакти столичних податкових інспекцій.
   
   У зв’язку з реорганізацією юридичних осіб столичним податковим інспекціям присвоєно нові ідентифікаційні номери юридичних осіб (коди ЄДРПОУ). Новостворені зареєстровані податкові інспекції мають наступні офіційні короткі назви:
   
   – ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві (39468461)
   
   – ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (39479227)
   
   – ДПІ у Деснянського районі ГУ ДФС у м. Києві (39466328)
   
   – ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві (39469994)
   
   – ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві (39468697)
   
   – ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (39467012)
   
   – ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві (39471390)